J

K

N

Evente

Muzikë

Discobeats - Dina Summer

Muzikë Klasike

Kuarteti i Harqeve “Onufri”

Performancë

Performanca DUA

Ekspozitë

Ekspozita Historike Fotografike

Performancë

Performancë Taiji

ProgramI

4.25.2022

JAVA E KULTURËS FRANCEZE

Shiko Programin
No items found.
No items found.
5.2.2022

JAVA E KULTURËS SË BASHKIMIT EVROPIAN

Shiko Programin
No items found.

ProgramI

JAVËT KULTURORE NDËRKOMBËTARE

SHIKO PROGRAMIN
3.10.2022

Java e Kulturës Gjermane

SHIKO PROGRAMIN
26.9.2022

Java e Kulturës Kineze

SHIKO PROGRAMIN
19.11.2022

Java e Kulturës Egjiptiane

SHIKO PROGRAMIN
12.9.2022

Java e Kulturës Suedeze

SHIKO PROGRAMIN
1.9.2022

Java e Kulturës Britanike

SHIKO PROGRAMIN
29.6.2022

Java e Kulturës Turke

SHIKO PROGRAMIN
18.6.2022

Java e Kulturës Spanjolle

SHIKO PROGRAMIN
8.6.2022

Java e Kulturës Izraelite

SHIKO PROGRAMIN
31.5.2022

Java e Kulturës Italiane

SHIKO PROGRAMIN
23.5.2022

Java e Kulturës Greke

SHIKO PROGRAMIN
15.5.2022

Java e Amerikës

SHIKO PROGRAMIN
2.5.2022

Java e Evropës

SHIKO PROGRAMIN
25.4.2022

Java e Kulturës Franceze

SHIKO PROGRAMIN